ผู้เขียน หัวข้อ: ประวัติ ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการท่านใหม่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  (อ่าน 1757 ครั้ง)

วิรัช (เอ็กซ์) 5/15

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1414
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
ประวัติ ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันเดือนปีเกิด - 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2497 ณ จังหวัดราชบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน - เลขที่ 406/1 หมู่ 3 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72140 โทร 0-3558-1514
E-mail - director_boss@hotmail.com Website - http://directorcherdsak.wordpress.com

ประวัติการศึกษา

 ปี 2553  ดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        
 ปี 2540  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปี 2531  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (บริหารการศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 ปี 2519  คุรุศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) วิทยาลัยครูเทพสตรี
 ปี 2517  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (เคมี)  วิทยาลัยครูนครปฐม
 ปี 2515  ประกาศนียบัตรการศึกษา  วิทยาลัยครูนครปฐม
 ปี 2513  มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีคุณปถัมภ์)
 
ประวัติครอบครัว
ชื่อคู่สมรส - นางนงลักษณ์ ศุภโสภณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”บุตร-ธิดา - จำนวน 3 คน ได้แก่
1.นายศาสวัชร์ ศุภโสภณ
2.นางสาวสุทธิดา ศุภโสภณ
3.นางสาวปิยกมล ศุภโสภณ
เส้นทางชีวิตราชการ

12 มิถุนายน 2521 อาจารย์ 1 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
1 ตุลาคม 2526 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
1 ตุลาคม 2533 ครูใหญ่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
1 ธันวาคม 2536 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
1 ตุลาคม 2538 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
1 ตุลาคม 2540 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
25 ตุลาคม 2544 ผู้อำนวยการ โรงเรียนสงวนหญิง
17 พฤศจิกายน 2551 ผู้อำนวยการ โรงเรียนนนทรีวิทยา
11 พฤศจิกายน 2554 ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
ม.ว.ม. เมื่อวันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

ตำแหน่งทางวิชาชีพครู
อันดับ คศ.4 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2545อันดับ คศ.5 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553

ผลงานคุณ ความดี เป็นที่ประจักษ์

ปี2536 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี
 
2536 ได้รับโล่ผู้ควบคุมนักกรีฑาหญิงดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี
 
2540  ได้รับโล่ผู้บริหารดีเด่นของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใส 6  
 
2540  ได้รับโล่ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น คุรุสภา อำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี
 
2540  ได้รับโล่ผู้สนับสนุนจริยศึกษาดีเด่นจากพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี
 
2541 ได้รับเสื้อสามารถผู้ให้การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของสมาคมฟุตบอล  จังหวัดสุพรรณบุรี
 
2541  ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2541 จากนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
2542 ได้รับโล่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยม ศึกษาแห่งประเทศไทย
 
2542 ได้รับโล่นักบริหารดีเด่นของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย  
 
2542 ได้รับโล่ผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี  
 
2542 ได้รับเสื้อสามารถผู้ให้การสนับสนุนกีฬาดีเด่นของกีฬาแห่งประเทศไทย
 
2542 ได้รับโล่ผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เขตการศึกษา 5
 
2542 ได้รับโล่สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้านจริยธรรมศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
2543 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารดีเด่นระดับมัธยมศึกษาคุรุสภาอ.ดอนเจดีย์  
 
2543 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ จังหวัดสุพรรณบุรี”  
 
2543 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
 
2545 ได้รับโล่นิสิตเก่าดีเด่น ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
2545 ได้รับเสื้อเบลเซอร์กรมพลศึกษาและเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนกีฬา  กรมพลศึกษา
 
2548 นักบริหารวิชาการดีเด่นเหรียญทอง โครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 
2548 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ตามประกาศคุรุสภา
 
2550 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ดำเนินการโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษาและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแก่นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 4

2550 ได้รับเชิญจากศูนย์ฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 2010 International Forum Distinguished Secondary School ระหว่าง 9 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม
 
2553 ได้รับเลือกนำเสนองานวิจัยในงาน The 1 Srinakharinwirot University International Conference Educational Reform Towards Internationalization จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
2554 ได้รับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
 
2554 ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.)
 
2554 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)
 
2554 รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 จากสภากาชาดไทย
 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 - 12 - 2011, 14:06:02 โดย วิรัช (เอ็กซ์) 5/15 »
Wirat osk99

ธงชัย5/16

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 991
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์

ขอแสดงความยินดีกับดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการท่านใหม่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
 

หน่อย รพีพล 5/3

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 443
  • MSN Messenger - copilot_aofcapt@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดีด้วยครับท่านอาจารย์  เพื่อพวกเรา เหล่านักเรียนสวนกุหลาบ

เอ 5/3

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 596
  • ดูรายละเอียด
ขอแสดงความยินดีที่โรงเรียนของเราได้อาจารย์ดีอีกท่านหนึ่ง ...
ที่มีเกียรติประวัติน่าชื่นชม
มาเป็นผู้อำนวยการ คนใหม่ครับ....