ส ง สั ย  

(ปรับปรุงล่าสุด 2558/11/22)

ใช้งานครั้งแรก / ลงทะเบียนใหม่ / ลืมรหัสผ่าน
เพิ่มชื่อใหม่
มีชื่อแล้ว แต่ไม่ระบุ email ไว้
Browser ที่แนะนำ
ใช้งานทั่วไป
หน้ารายชื่อ-หน้าตารางรูป-หน้าข้อมูล
หน้าแสดงข้อมูลอัตโนมัติ (Slideshow)
แก้ไขข้อมูล
เปลี่ยนรูป
ความปลอดภัยของข้อมูล
Programming


ใช้งานครั้งแรก / ลงทะเบียนใหม่ / ลืมรหัสผ่าน
- เคยระบุ email ตอนลงทะเบียนแล้ว กด ลืมรหัสผ่าน / ใช้งานครั้งแรก ที่หน้าแรก > ไปหน้าส่งขั้นตอนตั้งรหัสผ่านใหม่
- ระบบจะส่งขั้นตอนตั้งรหัสผ่านใหม่ไปยัง email ที่ลงทะเบียนไว้ ต้องใช้ภายใน 10 นาที
- email ขั้นตอนนี้ ถ้าไม่เจอใน Inbox ให้ตรวจดูใน:

Gmail - ดูใน [More] > Spam
Yahoo - ดูใน Spam
Hotmail - ดูใน Junk
อื่นๆ - ดูใน Spam / Junk / Bulk

- ลืม-เปลี่ยน-ไม่ได้ระบุ email / ไม่เคยลงทะเบียน กด ลงทะเบียนใหม่ ที่หน้าแรก > ไปหน้ารายชื่อ"ตัวแทนห้อง" เพื่อขอเพิ่มชื่อทางโทรศัพท์


เพิ่มชื่อใหม่
- เพิ่มชื่อโดยระบุ ชื่อ-นามกสุล-email แล้วค่อยไปเข้าระบบด้วย email นั้นเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลอื่นอีกครั้ง
- เฉพาะที่ไม่มีข้อมูลเดิมมาก่อน (ชื่อ-นามสกุล ซ้ำกับที่มีอยู่แล้วไม่ได้ เพื่อให้มีข้อมูล 1 คนต่อ 1 ข้อมูลเท่านั้น)
- ควรค้นหาดูในระบบก่อน ทั้งชื่อเดิม-ชื่อใหม่ นามกสุลเดิม-นามสกุลใหม่
- "ตัวแทนห้อง"กด เพิ่มชื่อ ในหน้าแก้ไขข้อมูลของตนเอง
- ถ้าไม่มี email ให้"ตัวแทนห้อง"กด ไม่มี email ในหน้าเพิ่มชื่อใหม่


มีชื่อแล้ว แต่ไม่ระบุ email ไว้
- "ตัวแทนห้อง"กด ไม่มี email โดยเข้าไปที่หน้า"แก้ไขข้อมูล"ของตนเอง
- เข้าใช้งานด้วย email+รหัสผ่านชั่วคราว


Browser ที่แนะนำ
- Windows, Linux, OSX, iOS (iPhone, iPad, iPod) - ตามที่ชอบ ไม่เจาะจง
- Android - Chrome Opera FireFox (แสดง Font ภาษาไทยได้ตรงตามที่ออกแบบไว้)
- Windows XP (ควรเปลี่ยน) - Chrome FireFox Safari Opera (Internet Explorer จะใช้ไม่ได้)


ใช้งานทั่วไป
- งดใช้ปุ่ม หน้าก่อน-หน้าถัดไป ของ Browser เพราะจะทำให้ออกจากหน้าใช้งาน (ข้อจำกัดของ AJAX)
- ใช้  กลับ ในแต่ละหน้า สำหรับย้อนกลับหน้าก่อน
- บันทึกเป็น Favorite / Bookmark ที่หน้าใดก็ตาม จะได้เป็นหน้าแรกเหมือนกันหมด (ข้อจำกัดของ AJAX)
- หน้าที่มีการกรอกข้อมูล กด บนแป้นพิมพ์แทนกด ตกลง  หรือ บันทึก  ได้
- กด มุมซ้ายบน / หน้าแรก  - กลับไปเริ่มต้นที่หน้าแรกได้ตลอดเวลา
- กด มุมซ้ายบน - มาที่หน้านี้ / เลื่อนขึ้นด้านบนของหน้านี้
- กด / มุมซ้ายบน - ซ่อน/แสดงแถบค้นหาส่วนบนให้แสดงมากน้อยตามต้องการ


หน้ารายชื่อ-หน้าตารางรูป-หน้าข้อมูล
- กดที่หัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรขึ้น-ลง
- วางตัวชี้ที่แต่ละบรรทัด จะแสดงรูปของคนนั้น กดที่บรรทัด - ไปยังข้อมูลของคนนั้น
- กด ดูต่อเนื่อง  เพื่อแสดงข้อมูลตามรายชื่อในหน้านั้นแบบต่อเนื่อง (Slideshow)
- กด ตารางรูป - แสดงรูปทุกคนตามรายชื่อในหน้านั้น (Thumbnails)
- ตารางรูป จะแสดงเฉพาะคนที่มีรูปเท่านั้น วางตัวชี้ที่แต่ละรูป จะแสดงชื่อ-ชื่อเล่น-นามสกุล กดที่รูป - ไปยังข้อมูลของคนนั้น
- กด รายชื่อ - กลับไปหน้ารายชื่อ
- กด โทรออก / - ไปที่หน้าโทรออกพร้อมหมายเลขนั้น (เฉพาะบนอุปกรณ์ที่โทรศัพท์ได้)


หน้าแสดงข้อมูลอัตโนมัติ (Slideshow)
- กด สลับ   5 วิ   วน - แสดงสลับไม่ตามลำดับอักษร / ลด-เพิ่ม ช่วงเวลาระหว่างรูป / หยุดเมื่อถึงชื่อสุดท้าย
- กด หยุด  พัก  - กลับหน้ารายชื่อ / หยุดที่ชื่อนั้นชั่วคราว
- กด  กลับ เล่น  - กลับหน้ารายชื่อ / ดูต่อเนื่องต่อไป
- กด  แรก  ถอย ถัดไป  ท้าย  - ไปที่ชื่อแรก / ถอยกลับไป 1 ชื่อ / เดินหน้า 1 ชื่อถัดไป / ไปที่ชื่อสุดท้าย
- กดโดยตรงในพื้นที่ข้อมูล(Tap) : "ซ้าย" = ถอย, "กลาง" = พัก / เล่น, "ขวา" = ถัดไป
- ลากกลางพื้นที่ข้อมูล(Swipe) : "ซ้าย" = ถอย, "ขวา" = ถัดไป


แก้ไขข้อมูล
- หน้าข้อมูลแต่ละคน กด แก้ไข  แล้วใส่รหัสผ่าน
- ควรดูรูปแบบข้อมูลที่จะแก้ไขให้เป็นแนวทางเดียวกับที่มีอยู่ เพื่อง่ายต่อการค้นหาตามลำดับตัวอักษร
- เปลี่ยน"email" ต้องใช้ email ใหม่ที่ใช้ได้จริงเพราะต้องไปยืนยันอีกครั้งจาก email ที่ระบบส่งไป
- ถึงจะทำรายการแล้ว แต่ถ้าไม่ยืนยันจาก email ที่ระบบส่งไป email เดิมก็จะยังไม่เปลี่ยน


เปลี่ยนรูป
- กรณีต้องการเปลี่ยนรูป ต้องใช้ Browser ที่ใช้ HTML Canvas ได้ :

Chrome 43 ขี้นไป
Chrome for Android 46 ขี้นไป
Firefox 40 ขึ้นไป
Internet Explorer 9 ขึ้นไป
Opera 32 ขึ้นไป
Safari 8 ขึ้นไป
Safari for iOS 8.4 ขึ้นไป
Android Browser 4.1 ขึ้นไป

- ใน Internet Explorer 9 ลงไป รูปจะไม่ตั้งขี้นอัตโนมัติ ต้องหมุนเอาเอง
- ใน Internet Explorer หรือ MS Edge การปรับสี ปรับแสง จะหน่วงมาก (ขาด CSS Filter)
- กด"รูป"เพื่อเปลี่ยนรูปในหน้าแก้ไขข้อมูล
- สามารถปรับแต่งรูปจนพอใจแล้วจึงส่งไปบันทึกได้ในคราวเดียว(Client Side)
- ย่อ-ขยาย ตัดรูป(Crop) หมุน-ปรับความสว่าง ปรับแต่งได้โดยตรงในหน้าใช้งานนั้น
- สัดส่วนตัดรูป(Crop) ควรตั้งต้นจาก 'แนวคิ้วถึงคาง' พอดีกับ 'ช่องจัตุรัสกลาง'
- สามารถปรับแต่งซ้ำ-คืนรูปต้นฉบับได้ตลอดจนกว่าจะเลือกรูปใหม่

- กด / กดค้าง / เลื่อน : [ หมุน ] [ สี ] [ ตัดกัน ] [ มืดสว่าง ]

- ปรับแต่งเป็นรูปย้อนยุค
- เปลี่ยนเป็นรูปขาว-ดำ
- เปลี่ยนเป็นรูปน้ำตาล
- เปลี่ยนเป็นรูปสี - กลางๆ
- เปลี่ยนเป็นรูปสี - ออกเขียว
- เปลี่ยนเป็นรูปสี - ออกแดง
- เลื่อน : ปรับวงมืดรอบรูป
- เลื่อน : ปรับวงสว่างกลางรูป

- เลือกรูป ตั้งต้นใหม่ บันทึกรูป

 รูป - เลือกรูปที่มีอยู่แล้ว หรือ ใช้กล้องถ่ายใหม่
 ตั้งต้นใหม่ - ย้อนกลับไปรูปตั้งต้นก่อนปรับแต่ง
 เส้น - ซ่อน / แสดง เส้นอ้างอิง ในการปรับมุม

เลือกกดบน : รูปเก่า หรือ รูปที่ปรับแต่งใหม่ จากกรอบคู่ด้านบนเพื่อบันทึกความปลอดภัยของข้อมูล
- รับส่งข้อมูลทั้งหมดโดยเข้ารหัสบน TLS / SSL ป้องกันการดักจับข้อมูล - คนทั่วไปไม่สามารถเข้าใช้งานดูข้อมูลเองได้ ต้องมี email และ รหัสผ่าน ป้องกันคนนอกนำข้อมูลไปใช้
- เมื่อเข้าใช้งานได้จะดูได้อย่างเดียว ต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้งจึงจะแก้ไขได้ ให้คนอื่นดูได้โดยไม่ต้องห่วงว่าจะถูกแก้ไขข้อมูล
- เพิ่มชื่อใหม่ได้โดย "ตัวแทนห้อง" หรือ "ผู้ดูแลระบบ" เท่านั้น เพื่อให้มีการยืนยันตัวตนก่อน
- ลบชื่อ หรือ ระบุว่าเสียชีวิต โดย"ผู้ดูแลระบบ"เท่านั้น เพื่อตรวจสอบยืนยันให้ชัดเจนจริงๆก่อน
- ออกจากการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานครบ 10 นาที ป้องกันการลืมปิดหรือออกจากระบบ
- ไม่เก็บตัวรหัสผ่านจริง ระบบจะบันทึกเป็นชุดอักขระ(Hash)ที่แปรจากรหัสผ่านด้วย Bcrypt แล้วเท่านั้น
- ถ้าลืมรหัสผ่าน ต้องตั้งรหัสใหม่เท่านั้นเพราะไม่มีบันทึกไว้
- ตัวอย่างชุดอักขระ(Hash)ที่แปรจากรหัสผ่าน : $2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeIjZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17lhWy
- ต้องใช้ทรัพยากรมากจนไม่คุ้มที่จะแกะรหัสผ่าน(คำนวณชุดอักขระแบบนี้ย้อนกลับไปเป็นรหัสผ่านจริง)
- ปี 2555 เครื่อง Radeon City, population: 8 คำนวณได้ 350,000,000,000 รหัสผ่าน/วินาที
- เครื่องนี้แกะรหัสผ่าน(Brute-Force) 8 ตัวของ MS Windows ที่แปรด้วย NTLM ทั้งหมด 6,634,204,312,890,625 รหัสได้ใน 5.5 ชั่วโมง
- เทียบกับการแกะรหัสผ่านแปรด้วย Bcrypt ในเวลา 5.5 x 5,000,000 ชั่วโมง
- Bcrypt แปรรหัสผ่านแต่ละครั้งได้ผลต่างๆกัน ปลอดภัยจากการแกะรหัสล่วงหน้า(Rainbow Table)
- แต่รหัสผ่านที่เดาได้ง่าย ก็ทำให้เดาเพื่อแกะรหัสได้เร็วมาก
- มีการถ่วงเวลาทำให้วิธีเดาช้าลงโดยถ้าใส่รหัสผ่านผิด 5 ครั้ง ต้องรอ 5 นาที จึงจะเริ่มใส่รหัสผ่านใหม่ได้อีก
- email ยืนยันการขอตั้งรหัสผ่านใหม่ หรือเปลี่ยน email จะใช้ได้ภายใน 10 นาทีเท่านั้น
- กรณีระบบถูกบุกรุก ข้อมูลส่วนรหัสผ่านก็ยังคงปลอดภัยในกรณีใช้ซ้ำกันหลายแห่ง


Programming
- HTML
- CSS
- PHP
- MySQL
- JavaScript

Plugins :

Hammer
Modernizr
noUiSlider
Pica
vintageJS

- jQuery (JavaScript Library)

Plugins :

Cropper
Idle Timer
qTip