- คลิกเล่มที่ต้องการเพื่อไปที่หน้า Download

- คลิก "Download"

- คลิก "Download anyway"
- เปิดดูด้วย Adobe Reader