ผู้เขียน กระทู้: รายนามศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  (อ่าน 182801 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูกระทู้นี้

เอ 5/3

 • Hero Member
 • *****
 • ข้อความ: 596
  • ดูรายละเอียด
รายนามศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง


 


จากเวบ http://th.wikipedia.org/wiki/OSK

รายนามศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แยกตามสาขาอาชีพ

พระราชวงศ์

•   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
•   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
•   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
•   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
•   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี
•   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
•   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
•   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
•   พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
•   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
•   พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม (ม.จ.เณร)
•   พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิท (ม.จ.ตุ้ม สนิทวงศ์)
•   ม.จ.อุปพรรดิพงศ์
•   ม.จ.ธำรงศิริ

องคมนตรี

•   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2479 - ประธานองคมนตรี, รัฐบุรุษ, อดีตนายกรัฐมนตรี
•   ธานินทร์ กรัยวิเชียร - เข้าเรียน พ.ศ. 2479 - องคมนตรี , อดีตนายกรัฐมนตรี
•   พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา - เข้าเรียน พ.ศ. 2478 - องคมนตรี
•   พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2498 - องคมนตรี , อดีตนายกรัฐมนตรี

องคมนตรีในอดีต

•   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต - ประธานองคมนตรี
•   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
•   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
•   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี
•   พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
•   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน)
•   เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ต้นสกุล เปาโรหิตย์ [1]
•   เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) เนติบัณฑิตคนแรกของประเทศไทย [2]
•   พลเอกพระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
•   พลเรือโทพระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)
•   จรูญพันธ์ อิศรางตรูล ณ อยุธยา

นายกรัฐมนตรี

•   พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงค์) - นายกรัฐมนตรีคนที่ 1
•   ทวี บุณยเกตุ - เข้าเรียน พ.ศ. 2457 - นายกรัฐมนตรีคนที่ 5
•   หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช - เข้าเรียน พ.ศ. 2460 - นายกรัฐมนตรีคนที่ 6
•   ปรีดี พนมยงค์ - เข้าเรียน ประมาณ พ.ศ. 2457 - นายกรัฐมนตรีคนที่ 7, รัฐบุรุษอาวุโส
•   หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช - เข้าเรียน พ.ศ. 2464 - นายกรัฐมนตรีคนที่ 13
•   ธานินทร์ กรัยวิเชียร - เข้าเรียน พ.ศ. 2479 - นายกรัฐมนตรีคนที่ 14, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, องคมนตรี
•   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2479 - นายกรัฐมนตรีคนที่ 16, ประธานองคมนตรี, รัฐบุรุษ
•   พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - นากยกรัฐมนตรีคนที่ 24, องคมนตรี

ข้าราชการตุลาการ อัยการ ผู้พิพากษา

•   เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)
•   เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)
•   สุธรรม ภัทราคม - อดีตประธานศาลฎีกา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
•   กฤษณ์ โกภิตกุล - อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
•   ชุ่ม สุนทรชัย - เข้าเรียน พ.ศ. 2478 - อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
•   ชุมพล จันทราทิพย์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2479 - อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
•   ชุมพล จามรมาน (ชลอ จามรมาน) - เข้าเรียน พ.ศ. 2475 - อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
•   ประพจน์ ถิระวัฒน์ - อดีตประธานศาลฎีกา
•   สนิท อังศุสิงห์ - อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
•   ธีรพันธ์ รัศมิทัต - เข้าเรียน พ.ศ. 2484 - อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
•   ธีรศักดิ์ กรรณสูต - เข้าเรียน พ.ศ. 2485 - อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง อดีตนายทะเบียนพรรคการเมือง อดีตประธาน กกต.
•   ประณม ชื่นภิรมย์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2495 - อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
•   กมล วรรณประภา - อดีตอธิบดีกรมอัยการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
•   โชติ สุวรรณโพธิ์ศรี- เข้าเรียน พ.ศ. 2467 - อดีตอธิบดีกรมอัยการ
•   โปร่ง เปล่งศรีงาม (ประจักษ์ เปล่งศรีงาม) - เข้าเรียน พ.ศ. 2492 - อดีตอธิบดีกรมอัยการ
•   ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ - อดีตอธิบดีกรมอัยการ อดีตอัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
•   โอภาส อรุณินท์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2492 - อดีตอัยการสูงสุด อดีตประธาน ปปช. เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา
•   ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ - เข้าเรียน พ.ศ. 2492 - อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
•   สมศักดิ์ แย้มผล - เข้าเรียน พ.ศ. 2495 - อดีตรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
•   พนัส ทัศนียานนท์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2498 - อดีตอัยการพิเศษ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิก สสร. สมาชิกวุฒิสภา
•   พลตำรวจเอกสุวรรณ สุวรรณเวโช - เข้าเรียน พ.ศ. 2499 - ผู้ช่วยผู้ติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ข้าราชการทหาร ตำรวจ

•   จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต - จอมพลคนที่ 3 อดีตผู้บัญชาการกรมทหารเรือ อดีตเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เสนาบดีกระทรวงกลาโหม เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ประธานองคมนตรี
1.   นายพุ่ม สาคร <สะกี้> นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงคนแรกของประเทศไทย ศึกษาต่อ ณ ประเทศ รัสเซียเป็นเสนาธการทหาร
•   จอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช - จอมพลคนที่ 2 อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
•   จอมพลเรือหลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) - จอมพลคนที่ 9 อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
•   พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป) - นักบินคนแรกของไทย
•   พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)
•   พลเรือเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)
•   จอมพลอากาศฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี - เข้าเรียน พ.ศ. 2452 - จอมพลคนที่ 11 อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
•   พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษดิ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2456 - อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้สร้างเครื่องบินบริพัตร
•   พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (ม.จ.วรรณไวทยากร วรวรรณ) - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ประชาชาติ รายวัน
•   พลเอกพระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ๒๔๙๑ - ๒๔๙๒
•   พลเอกเล็ก แนวมาลี - เข้าเรียน พ.ศ. 2472 - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
•   พลอากาศเอกกมล เดชะตุงคะ - เข้าเรียน พ.ศ. 2474 - อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
•   พลเอกสุรกิจ มัยลาภ - เข้าเรียน พ.ศ. 2474 - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
•   พลเอกเสริม ณ นคร - เข้าเรียน พ.ศ. 2477 - อดีตผู้บัญชาการทหารบก อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตรองนายกรัฐมนตรี
•   พลตรีสุดสาย หัสดิน (วณิกนันทน์) - เข้าเรียน พ.ศ. 2477 - อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้จัดตั้งกลุ่มกระทิงแดง
•   พลเรือเอกบัณฑิต สุวงศ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2477
•   พลเอกสัณห์ จิตรปฏิมา - เข้าเรียน พ.ศ. 2480 - อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก
•   พลเอกบรรจบ บุนนาค - เข้าเรียน พ.ศ. 2482 - อดีตเสนาธิการทหารบก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
•   พลตำรวจเอกสุรพล จุลละพราหมณ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2482 - อดีตอธิบดีกรมตำรวจ
•   พลตำรวจเอกเสน่ห์ สิทธิพันธ์ - อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ (รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ช่วงเหตุการณ์ 2519)
•   พลอากาศเอกประหยัด ดิษยศริน - เข้าเรียน พ.ศ. 2484
•   พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2489 - อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตประธาน รสช.
•   พันเอกณรงค์ กิตติขจร - เข้าเรียน พ.ศ. 2491
•   พลเอกศัลย์ ศรีเพ็ญ - เข้าเรียน พ.ศ. 2491 - อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก
•   พลเอกนฤดล เดชปติยุทธ์- เข้าเรียน พ.ศ. 2491
•   พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2492 - อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
•   พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2498 - อดีตผู้บัญชาการทหารบก องคมนตรี
•   พลเอกเรืองโรจน์ มหาศรานนท์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2503 - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
•   พลตำรวจเอกจุมพล มั่นหมาย - เข้าเรียน พ.ศ. 2506 - ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 
« แก้ไขล่าสุด: 29/09/52 - 18:47 โดย เอ 5/3 »

เอ 5/3

 • Hero Member
 • *****
 • ข้อความ: 596
  • ดูรายละเอียด


ข้าราชการพลเรือน

•   เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี - อดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการ
•   พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (สินธุ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
•   สนั่น สุมิตร - เข้าเรียน พ.ศ. 2463 - อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
•   ชลอ วนะภูติ - เข้าเรียน พ.ศ. 2471 - อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
•   พ่วง สุวรรณรัฐ - เข้าเรียน พ.ศ. 2472 - อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (บิดา พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี)
•   ดร.เรณู สุวรรณสิทธิ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2472 - อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อดีตเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
•   ศิริ อติโพธิ - เข้าเรียน พ.ศ. 2473 - อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตประธานคณะกรรมการ ปปป. (บิดา แก้วสรร-ขวัญสรวง อติโพธิ)
•   ดร.ชำนาญ ยุวบูรณ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2474 - อดีตอธิบดีกรมการปกครอง อดีตผู้ว่าฯ กทม.
•   นอ.วิมล วิริยะวิทย์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2475 - อดีตนายทหารเสรีไทย อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
•   พล.อ.บุญเรือน บัวจรูญ - เข้าเรียน พ.ศ. 2475 - อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
•   ชูชาติ ประมูลผล - เข้าเรียน พ.ศ. 2479 - อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
•   ศ.พนัส สิมะเสถียร - เข้าเรียน พ.ศ. 2485 - อดีตปลัดกระทรวงการคลัง นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   ดร.กัญจน์ นาคามดี - เข้าเรียน พ.ศ. 2489 - อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม
•   สุธี อากาศฤกษ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2489 - อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ ปปป. อดีตตุลาการรัฐธรรมนูญ
•   ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์- เข้าเรียน พ.ศ. 2490 - อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•   ประสงค์ รณะนันท์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2492 - อดีตปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
•   เกรียงศักดิ์ ภัทราคม - เข้าเรียน พ.ศ. 2493 - เลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
•   ศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล - เข้าเรียน พ.ศ. 2494 - อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   ไสว พราหมณี - เข้าเรียน พ.ศ. 2496 - อดีตปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สมาชิกวุฒิสภา
•   ศ.พิเศษ พตต.ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ - เข้าเรียน พ.ศ. 2500 - อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
•   ปิยะพันธ์ จัมปาสุต - เข้าเรียน พ.ศ. 2506 - อธิบดี กรมการขนส่งทางบก
•   รศ.ศรีราชา เจริญพานิช - เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
•   พิทูร พุ่มหิรัญ - เข้าเรียน พ.ศ. 2508 - เลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
•   นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
•   ดร.นคร เสรีรักษ์ - ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลข่าวสาร สำนักนายกรัฐมนตรี
•   ศ. ดร. ภาวิช ทองโรจน์ -เข้าเรียน พ.ศ. 2503 - เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (รักษาการ)


แพทย์

•   หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (ศ.น.พ.พิณ เมืองแมน) - เข้าเรียน พ.ศ. 2458 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บิดาแห่งรังสีวิทยาของไทย
•   ศ.น.พ.อวย เกตุสิงห์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2468 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ประวัติการแพทย์ไทย
•   ศ.น.พ.อรุณ เนตรศิริ - เข้าเรียน พ.ศ. 2466 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (กุมารเวชศาสตร์)
•   ศ.น.พ.สุด แสงวิเชียร (สุดจิตต์ แสงวิเชียร) - เข้าเรียน พ.ศ. 2462 - อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (กายวิภาคศาสตร์)
•   ศ.น.พ.ฝน แสงสิงแก้ว (ฝนทอง แสงสิงแก้ว) - เข้าเรียน พ.ศ. 2465 - อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข บิดาแห่งจิตเวชศาสตร์ของไทย รางวัลแมกไซไซ
•   ศ.น.พ.เฟื่อง สัตย์สงวน - เข้าเรียน พ.ศ. 2468
•   ศ.น.พ.อรุณ ภาคสุวรรณ - เข้าเรียน พ.ศ. 2469
•   ศ.น.พ.สมาน มัตราภรณ์ (มันดาภรณ์) - เข้าเรียน พ.ศ. 2472 - บิดาแห่งศัลยกรรมทรวงอกของประเทศไทย
•   ศ.น.พ.จรัส สุวรรณเวลา - เข้าเรียน พ.ศ. ?? - ประสาทศัลยแพทย์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์และอดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•   ศ.น.พ.ประกอบ ตู้จินดา - เข้าเรียน พ.ศ. 2475 - อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
•   ศ.น.พ.ประสพ รัตนากร (รุปคิรัตน์) - เข้าเรียน พ.ศ. 2477
•   ศ.พล.ต.ท.น.พ.อุทัย อุเทนพิพัฒน์ (ศรีอรุณ) - เข้าเรียน พ.ศ. 2477
•   นพ.อุทัย สุดสุข - เข้าเรียน พ.ศ. 2491 - อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
•   ศ.น.พ.ไพจิตร ปวะบุตร - เข้าเรียน พ.ศ. 2493 - อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
•   ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม - เข้าเรียน พ.ศ. 2503 - นักจิตวิทยา หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
•   น.พ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2515 - จิตแพทย์ นักเขียน
•   น.พ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย - รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

นักวิชาการ อาจารย์

•   ศ.ดร.แถบ นิละนิธิ - เข้าเรียน พ.ศ. 2459 - อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   ฯพณฯ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล - เข้าเรียน พ.ศ. 2459 - ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
•   มล.มานิจ ชุมสาย ณ อยุธยา - เข้าเรียน พ.ศ. 2464 - ผู้จัดทำพจนานุกรมไทย-ฝรั่งเศส ราชบัณฑิต (บิดา ดร.อาจอง-ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา)
•   ศ.ดร.คลุ้ม วัชโรบล - เข้าเรียน พ.ศ. 2468 - นักชีววิทยา
•   ศ.เชื้อ สาริมาน - เข้าเรียน พ.ศ. 2469 - นักการศึกษา
•   ศ.เจือ สตะเวทิน (บุญเจือ สตเวทิน) - เข้าเรียน พ.ศ. 2472 - ครูภาษาไทย นักภาษาศาสตร์
•   ศ.ดร.ระวี ภาวิไล ภาวิลัย - เข้าเรียน พ.ศ. 2475 - นักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ อดีตนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
•   ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร - เข้าเรียน พ.ศ. 2477 - นักประวัติศาสตร์และโบราณคดี ราชบัณฑิต
•   ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข - จบการศึกษา พ.ศ. 2481 เป็นคณบดีท่านแรก ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ศ.ดร.อมร รักษาสัตย์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2489 - อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อดีต สสร. อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
•   ทองใบ ทองเปาด์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2489 - ทนายความรางวัลแมกไซไซ สมาชิกวุฒิสภา
•   ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา - เข้าเรียน พ.ศ. 2492 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปินแห่งชาติ
•   ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา - เข้าเรียน พ.ศ. 2493 - วิศวกร [ผู้คิดค้นระบบการจอดยานไว้กิ้ง บนดาวอังคาร]
•   ดร.กระมล ทองธรรมชาติ - เข้าเรียน พ.ศ. 2493 - คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
•   อนุช อาภาภิรม - เข้าเรียน พ.ศ. 2493
•   ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน - เข้าเรียน พ.ศ. 2496 - นักการศึกษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
•   ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ - เข้าเรียน พ.ศ. 2498 - อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ OSK78 -เข้าเรียน พ.ศ. 2503 - เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (รักษาการ), คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   วิทยากร เชียงตรูล - เข้าเรียน พ.ศ. 2503 - คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
•   รศ.ดร.สมเกียรติ โอสถสภา - เข้าเรียน พ.ศ. 2503 - คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   รศ.ดร.พลายพล คุ้มทรัพย์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2504 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   ธีรยุทธ บุญมี - เข้าเรียน พ.ศ. 2507 - คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   เอนก นาคะบุตร - เข้าเรียน พ.ศ. 2508 - คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิชาการด้านพัฒนาชุมชน กองทุน SIF
•   ขวัญสรวง อติโพธิ - เข้าเรียน พ.ศ. 2508 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   แก้วสรร อติโพธิ - เข้าเรียน พ.ศ. 2508 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีต สสร. สมาชิกวุฒิสภา
•   มานพ แย้มอุทัย - เข้าเรียน พ.ศ. 2508 - อาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ - เข้าเรียน พ.ศ. 2512 - อดีตกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ ( กสช.)
•   ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะตรูล - เข้าเรียน พ.ศ. 2513 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
•   ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล - เข้าเรียน พ.ศ. 2514 - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร - เข้าเรียน พ.ศ. 2514 - รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
•   รศ.ดร.เมธาวุฒิ พีระพรวิฑูรย์ เข้าเรียน พ.ศ. 2519 - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ osk80 - อาจารย์ประจำคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
•   ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา osk85 - รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ม.ธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
•   ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา osk92 - อาจารย์ประจำคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
•   รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ osk92- อาจารย์ประจำคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
•   ศ.สุธี ศุภนิตย์ - อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   รศ.ดร.อุดม รัตอมฤทธิ์ - รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ อ.ประจำคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
•   รศ.ไว จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ธรรมศาสตร์
•   ผศ.ดร.สหรัฐ พุทธวรรณะ OSK102 - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   รศ.ดร.พลังพล คงเสรี เข้าเรียน พ.ศ. 2526 - อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล
•   อ.นพ.ณัฐธร พิทยรัตน์เสถียร OSK106 - อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   อ.นพ.ไกรศรี จันทรา OSK106 - หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   อ.ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว OSK108 - รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   ผศ.นพ.ธรรมธร อาศนะเสน OSK108 - อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช OSK108 - อาจารย์ประจำภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   อ.ดร.วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ OSK108 - อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย OSK108 - อาจารย์ประจำคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
•   ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล OSK108 - อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•   ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ OSK110 - รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
•   อ.ดร.ธเนศ ศรีศิริโรจนากร osk111 - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   ดร.คมศิลป์ วังยาว osk111 - นักวิจัย National Institute for Environmental Studies ประเทศญี่ปุ่น
•   ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ เข้าเรียน พ.ศ. 2529 - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   อ.ชูชาติ เตชโพธิวรคุณ osk111 - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   ภูมิศักดิ์ เลาวกุล - เข้าเรียน พ.ศ. 2531 - อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•   อ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน osk113 - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   อ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ osk114 - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   อ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร osk114 - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์
•   อ.พรเทพ เบญญาอภิกุล osk114 - อาจารย์ประจำคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
•   อ.ภาวิน ศิริประภานุตรูล osk114 - อาจารย์ประจำคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
•   อ.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ osk115 - อาจารย์ประจำคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
•   อ.ดร.วิทิต ปานสุข osk117 - อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•   อ.ดร สมประสงค์ โกศลบุญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   อ.ดร.สันติ วัฒนานุสรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
•   ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ - อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   รศ.ดร.สุกฤษ ตันตราวงศ์ - อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   ชล บุนนาค - เข้าเรียน พ.ศ. 2538 - อาจารย์ประจำคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
« แก้ไขล่าสุด: 29/09/52 - 18:40 โดย เอ 5/3 »

เอ 5/3

 • Hero Member
 • *****
 • ข้อความ: 596
  • ดูรายละเอียด


นักเศรษฐศาสตร์ การเงิน

•   ชนะ รุ่งแสง - เข้าเรียน พ.ศ. 2485 - อดีตรองประธานกรรมการอำนวยการ ธนาคารกสิกรไทย กรรมการกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•   สมบูรณ์ นันทาภิวัฒน์ - อดีตผู้บริหารธนาคารแหลมทอง
•   ธนดี โสภณศิริ - อดีตผู้บริหาร บมจ.นวลิสซิ่ง
•   ดร พิสิฐ ลี้อาธรรม - เข้าเรียน พ.ศ. 2508 - อดีตนักวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ TT&T
•   ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม - เข้าเรียน พ.ศ. 2508 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล - เข้าเรียน พ.ศ. 2511 - เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
•   ดร.พิชิต อัคราทิตย์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2516 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด
•   ดร.ธวัช อังสุวรังษี - เข้าเรียน พ.ศ. 2516 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
•   มาริษ ท่าราบ - กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม ไอ.เอ็น.จี. จำกัด
•   ดร.ยรรยง ไทยเจริญ OSK106 - ผู้บริหารทีม ทีมนโยบายเงินทุนและดุลชำระเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
•   ณสุ จันทร์สม OSK108' CFA ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด
•   สุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง CFA OSK 105 หัวหน้าสายงานลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ จำกัด
•   รศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศธร อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการ TDRI

สื่อสารมวลชน

•   สันติ เศวตวิมล - เข้าเรียน พ.ศ. 2501 - บรรณาธิการหนังสือ นามปากกา แม่ช้อยนางรำ
•   พิรุณ ฉัตรวนิชกุล - เข้าเรียน พ.ศ. 2505 - บริษัท ไทยไทม์ เที่ยงธรรม จำกัด , ประธานมูลนิธิดำรงชัยธรรม
•   ประภัทร์ ศรลัมพ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2506 - พิธีกร
•   คำนูณ สิทธิสมาน - เข้าเรียน พ.ศ. 2511 - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
•   วีระ ธีรภัทร - เข้าเรียน พ.ศ. 2512 - นักจัดรายการวิทยุคลื่นแฟมิลี่ เรดิโอ
•   ขุนทอง ลอเสรีวานิช - เข้าเรียน พ.ศ. 2516 - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
•   ฐาตรูร บุนปาน - เข้าเรียน พ.ศ. 2517 - บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ข่าวสด
•   อภิชาต ศักดิเศรษฐ - เข้าเรียน พ.ศ. 2517 - บรรณาธิการอาวุโส เครือมติชน
•   เถกิง สมทรัพย์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2517 - บริษัท ว็อชด็อก จำกัด
•   ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2524 - บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
•   ธเนศร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา - เข้าเรียน พ.ศ. 2496 - คอลัมนิสต์รถยนต์ นักจัดรายการวิทยุ รายการกลับให้ได้ ไปให้ถึง


นักธุรกิจ ผู้บริหาร

•   โพธิพงษ์ ล่ำซำ - เข้าเรียน พ.ศ. 2487 - รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
•   ไพโรจน์ ล่ำซำ - เข้าเรียน พ.ศ. 2487 - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด มหาชน
•   ธนิต ธรรมสุคติ - เข้าเรียน พ.ศ. 2499 - ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทแสงโสม ที่ปรึกษา บริษัท เบียร์ไทย 1991
•   สุนทร เก่งวิบูล - เข้าเรียน พ.ศ. 2502 - กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโอสถสภา มาร์เก็ตติ้ง
•   ปลิว ตรีวิศวเวทย์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2502 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.การช่าง
•   นินนาท ไชยธีรภิญโญ - เข้าเรียน พ.ศ. 2504 - รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
•   ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม - เข้าเรียน พ.ศ. 2506 - ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
•   ประทีป ตั้งมติธรรม - เข้าเรียน พ.ศ. 2506 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
•   ไกร ตั้งสง่า - เข้าเรียน พ.ศ. 2508 - ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลเต้นส์ จำกัด
•   ดร.ดำรง เกษมเศรษฐ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2511 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชินแซทเทลไลท์
•   ประชา สุวีรานนท์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2513 - รองประธาน บริษัท เอส ซี แมทช์บอกซ์
•   ทรงศักดิ์ เปรมสุข - เข้าเรียน พ.ศ. 2513 - กรรมการผู้จัดการ ITV

นักคิด นักเขียน นักประพันธ์

•   เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) - ผู้ประพันธ์ เพลงสามัคคีชุมนุม และ หนังสือ สมบัติผู้ดี
•   พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส) - นามปากกา น.ม.ส. บิดาแห่งการสหกรณ์ของไทย กรรมการองคมนตรี กรรมการราชบัณฑิตยสภา
•   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน) - เสนาบดีกระทรวงธรรมการ กรรมการองคมนตรี กรรมการราชบัณฑิตยสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานสภาผู้แทนราษฎร
•   หลวงวิลาศปริวัตร (เหลี่ยม วินทุพราหมณกุล) - นามปากกา นกน้อย, นกโนรี, นายสำราญ
•   หลวงบุณยมานพพาณิชย์ (อรุณ บุณยมานพ) - นามปากกา แสงทอง
•   ชุ่ม ณ บางช้าง - นามปากกา ลพบุรี, พรหมมาศ, เมืองละโว้, ศรทอง
•   ส่ง เทพาสิต - เข้าเรียน พ.ศ. 2456
•   ชัย เรืองศิลป์ (ใช้ แซ่เจียง) - นามปากกา ช. เรืองศิลป์
•   สอ เศรษฐบุตร (เสถบุตร) - ผู้แต่งปทานุกรมอังกฤษ-ไทย
•   มาลัย ชูพินิจ - เข้าเรียน พ.ศ. 2465 - ผู้เขียน ล่องไพร
•   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
•   สุภา ศิริมานนท์ (จิตติน ธรรมชาติ) - เข้าเรียน พ.ศ. 2473
•   อัศนี พลจันทร (พลจันทร์) - เข้าเรียน พ.ศ. 2475 -
•   วิลาศ มณีวัต - เข้าเรียน พ.ศ. 2479 - พระสหาย ผู้เขียน พระราชอารมณ์ขัน และ อารมณ์ขันของพระเจ้าอยู่หัว
•   ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ - เข้าเรียน พ.ศ. 2491 - นามปากกา พนมเทียน ผู้เขียน เพชรพระอุมา
•   ภิญโญ ศรีจำลอง -เข้าเรียนประมาณ พ.ศ. 2495 - กวีศรีเมืองใต้ - อดีตผู้อำนวยการหอวชิราวุธานุสรณ์ ท่าวาสุกรี
•   ประเสริฐ จันดำ - เข้าเรียน พ.ศ. 2505
•   ประสาร มฤคพิทักษ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2505 - นักพูด นักเขียน
•   ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร - เข้าเรียน พ.ศ. 2506 - นามปากกา คมทวน คันธนู รางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2526
•   โกมล คีมทอง - เข้าเรียน พ.ศ. 2507
•   ปองวุฒิ รุจิระชาคร - เข้าเรียน พ.ศ. 2537 - นามปากกา Pongwut Rujirachakorn, ปองวุฒิ รุจิระชาคร


ศิลปิน นักแสดง นักดนตรี นักแต่งเพลง ผู้กำกับภาพยนตร์

•   จวงจันทร์ จันทร์คณา (พรานบูรพ์) - เข้าเรียน พ.ศ. 2457 - นักประพันธ์เพลง ผู้กำกับ ผู้เขียนบท
•   สมชาย อาสนจินดา (ส.อาสนจินดา) - เข้าเรียน พ.ศ. 2477 - นักแสดง ศิลปินแห่งชาติ
•   บรรยงค์ เสนาลักษณ์ (เทิ่ง สติเฟื่อง) - เข้าเรียน พ.ศ. 2493 - นักแสดง พิธีกร นักประพันธ์เพลง
•   สุประวัติ ปัทมสูต - เข้าเรียน พ.ศ. 2493 - ผู้กำกับ ละคร นักแสดง
•   จงรัก จันทร์คณา - เข้าเรียน พ.ศ. 2499 - นักประพันธ์เพลง
•   กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร (เขียว) - เข้าเรียน พ.ศ. 2506 - นักดนตรี วงคาราบาว (คีย์บอร์ด)
•   ภิญโญ รู้ธรรม (โย) - เข้าเรียน พ.ศ. 2513 - พิธีกร
•   ก่อเกียรติ ลิมปภัทธ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2514 - พิธีกร
•   อรรถพล ประเสริฐยิ่ง (อู๋) - เข้าเรียน พ.ศ. 2515 - เป็นนักดนตรี วงแมคอินทอช (เปียโน) ปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูง บริษัท แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
•   ศรัณยู วงษ์กระจ่าง (ตั้ว) - เข้าเรียน พ.ศ. 2516 - พิธีกร นักแสดง
•   อภิชาติ ดำดี - เข้าเรียน พ.ศ. 2516 - พิธีกร
•   พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร - เข้าเรียน พ.ศ. 2519 - นักแสดง
•   สัญญา คุณากร (ดู๋) - เข้าเรียน พ.ศ. 2520 - พิธีกร นักแสดง
•   คมภิญญ์ เข็มกำเนิด - เข้าเรียน พ.ศ. 2521 ลูกอาจารย์ บุญเลิศ, ผู้กำกับ และนักสร้างภาพยนตร์แอะนิเมะชัน ผลงานเช่น ก้านกล้วย, ทาร์ซาน, ไอซ์เอจ
•   ไอศูรย์ วาทยานนท์ (โอ๋) - เข้าเรียน พ.ศ. 2522 - นักแสดง นักร้องวงแกรนด์เอกซ์ ดีเจ ผู้ประกาศข่าว
•   ธนศักดิ์ ศิริธร (ปู) - เข้าเรียน พ.ศ. 2522 นักดนตรี วง มิสเตอร์ทีม / เบส
•   ยุทธนา บุญอ้อม - เข้าเรียน พ.ศ. 2523 - ดีเจ ผู้บริหาร แฟต เรดิโอ สำหรับ คออินดี้
•   ชูพล ศรีเวียง- เข้าเรียน พ.ศ. 2523 - นักร้อง นักดนตรีวงวิเศษนิยม
•   ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2523 - นักร้อง นักดนตรีวงวิเศษนิยม
•   ประเวช นพนิราพาธ - เข้าเรียน พ.ศ. 2526 - นักร้อง นักดนตรี วงแบนด์วากอน
•   อธิวัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ต้น) - เข้าเรียน พ.ศ. 2526 - นักแสดง
•   พงศ์นรินทร์ อุลิศ (จ๋อง) - เข้าเรียน พ.ศ. 2526 - ดีเจรายการวิทยุ แฟต เรดิโอ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
•   ธนชัย อุชชิน (ป๊อด) - เข้าเรียน พ.ศ. 2527 - นักร้อง วงโมเดิร์นด็อก
•   คงเดช จาตุรันต์รัศมี - เข้าเรียน พ.ศ. 2527 - ผู้กำกับภาพยนตร์ (สยิว , เฉิ่ม , กอด ) นักเขียนบท (ต้มยำกุ้ง, เดอะ เล็ตเตอร์ จดหมายรัก)
•   สราวุธ เลิศปัญญานุช (แน่น) - เข้าเรียน พ.ศ. 2527 - นักแต่งเพลง นักดนตรี
•   ธีรภัทร์ สัจจกุล (ตุ้ย) - เข้าเรียน พ.ศ. 2528 - นักร้อง นักดนตรี
•   จักรพงศ์ สิริริน (สอง) - เข้าเรียน พ.ศ. 2532 - นักดนตรี วงพาราด็อกซ์ (เบส)
•   ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ - เข้าเรียน พ.ศ. 2533 - ผู้กำกับภาพยนตร์ ชัตเตอร์
•   เอก ฮิมสกุล - เข้าเรียน พ.ศ. 2533 (ม.4) - พิธีกร, สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลโลก
•   อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน) - เข้าเรียน พ.ศ. 2534 - นักร้อง นักดนตรี วงบอดี้สแลม (ร้องนำ)
•   รัฐพล พรรณเชษฐ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2534 - นักดนตรี วงบอดี้สแลม (กีตาร์)
•   ธนดล ช้างเสวก (ปิ๊ด) - เข้าเรียน พ.ศ. 2534 - นักดนตรี วงบอดี้สแลม (เบส)
•   วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย (เอส) - เข้าเรียน พ.ศ. 2535 (ม.4) - นักแสดง นายแบบช่อง 3
•   พีระพล ลีละเศรษฐกุล (จ้อ) - เข้าเรียน พ.ศ. 2535 - นักดนตรี วงอาร์มแชร์ (เบส/แซ็กโซโฟน )
•   พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ (อาร์ม) - เข้าเรียน พ.ศ. 2536 นักแสดง พิธีกร
•   อนุสรณ์ มณีเทศ (โย่ง) - เข้าเรียน พ.ศ. 2537 - นักร้อง นักดนตรี วงอาร์มแชร์ (กีตาร์)
•   อธิษว์ ศรสงคราม (อ้วน) - เข้าเรียน พ.ศ. 2537 - นักดนตรี วงอาร์มแชร์ (คีย์บอร์ด/ฟลุต)
•   มงคล มงคลมรกต (การ์ด) - เข้าเรียน พ.ศ. 2537 - นายแบบ / นักแสดง
•   นวีน นพคุณ (วีน) - เข้าเรียน พ.ศ. 2538 (กีตาร์/สวีท มุลเล็ท)
•   เมธี รัตนเสนีย์ (เอิร์ธ) - เข้าเรียน พ.ศ. 2538 - นักร้องนำวง ลิตเติ้ล มังกี้ / ฟีทเจอริ่ง วง สปินนาเคิ้ล
•   ชล บุนนาค (ชล) - เข้าเรียน พ.ศ. 2538 - นักร้อง / นักแต่งเพลง
•   วิทวัส ภักดิ์แจ่มใส (หมู) - เข้าเรียน พ.ศ. 2539 - นักดนตรี วง สวีตมัลเล็ต (กลอง)
•   ดนัย ตันธนะศิริวงศ์ (เจสซี่) - เข้าเรียน พ.ศ. 2539 - นักแสดง / นายแบบ
•   เกษมศักดิ์ เซี่ยงฉิน (เชี่ยง,อาท) - เข้าเรียน พ.ศ. 2539 - นักร้อง นักดนตรี วง Morningsurfers (ร้องนำ)
•   พลภัทร เหล่าจรุงเภสัชกร (ไบ,พ็อค) - เข้าเรียน พ.ศ. 2539 - นักดนตรี วง Morningsurfers (กีตาร์)
•   กาจวิศว์ ริเริ่มวนิชย์ (กาจ) - เข้าเรียน พ.ศ. 2539 - นักดนตรี วง Morningsurfers (กีตาร์)
•   ภูเก็ต ช้างเสวก (มะเหมี่ยว) - เข้าเรียน พ.ศ. 2539 - นักดนตรี วง Morningsurfers (กลอง)
•   ศิวัช หอมขำ (กล้วย) - เข้าเรียน พ.ศ. 2539 - นักดนตรี วง Morningsurfers (เบส)
•   วทัญญู วิบูลมงคลชัย (เต่า,กอล์ฟ) - เข้าเรียน พ.ศ. 2539 - นักดนตรี วง Morningsurfers (ทรัมเปต,Toys)
•   เปรมณัช สุวรรณานนท์ (เป๊ก) - เข้าเรียน พ.ศ. 2540 - ดีเจ / พิธีกร / นักแสดง
•   วศิษฏ์ ผ่องโสภา (แชมป์) - เข้าเรียน พ.ศ. 2543 - นักแสดง (ภาพยนตร์เรื่อง วัยอลวน 4 , เขาชนไก่,ฝัน หวาน อาย จูบ)
•   สุวิกรม อัมระนันทน์ (เปอร์ Final Score) - เข้าเรียน พ.ศ. 2543 - นักแสดง / ดีเจ
•   ศุภวัฒน์ ชูสุวรรณ (กั๊ก) - เข้าเรียน พ.ศ. 2544 - นักร้อง วงเล้าโลม
•   สิรพัฒน์ พรบังเกิด (จ๋าย) - เข้าเรียน พ.ศ. 2544 - นักดนตรี วงเล้าโลม (กลอง)
•   กันตภณ ศรีชัยธวัช (กัน) - เข้าเรียน พ.ศ. 2544 - นักดนตรี วงเล้าโลม (กีต้าร์)
•   ธีระพงศ์ โภคพูนพิพัฒน์ (ต้น) - เข้าเรียน พ.ศ. 2544 - นักดนตรี วงเล้าโลม (กีต้าร์)
•   ณัฐวุฒิ เล้าเจริญ (หมู) - เข้าเรียน พ.ศ. 2544 - นักดนตรี วงเล้าโลม (เบส)
•   ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ (บิ๊ก) - เข้าเรียน พ.ศ. 2546 - พิธีกร (อาร์เอส), MV เล้าโลม
•   พชร ธรรมมล (ฟลุค เดอะสตาร์ 5) - เข้าเรียน พ.ศ. 2544 - นักร้อง นักแสดง
•   กมล บูรณกุล (โอ่ง) - รุ่น 122 (นักไวโอลิน, คีตกวี) ผู้ก่อตั้ง พะยูนน้อย เอนเตอร์เทนเม้นท์


นักกีฬา

•   นิยม ทองชิต เทรนเนอร์ของโผน กิ่งเพชรแชมป์โลกคนแรกของไทย เทรนเนอร์มวยสากลชื่อดังในสมัยก่อน
•   สาธิต จึงสำราญ นักฟุตบอลทีมชาติไทย
•   วรวุธ ศรีมะฆะ - เข้าเรียน พ.ศ. 2532 - นักฟุตบอลทีมชาติไทย กัปตันทีมบีอีซีเทโรศาสน
•   ร.อ.วัชรกร อันทะคำภู รุ่น111 (มหาราช) นักฟุตบอลทีมชาติไทย กัปตันทีมสโมสรฟุตบอลทหารบก โค้ชฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลทหารบก
•   อาทิตย์ ธนูศร ประตูทีมชาติไทย
•   ศักดา เจิมดี
•   ปรัชญ์ สมัครราษฎร์
•   ชาคริต บัวทอง
•   พ.ท.อดุลย์ มะลิพันธุ์ - อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ปัจจุบันรับราชการทหาร
•   อัศวิน ธงอินเนตร เข้าเรียน พ.ศ. 2491 ส.ก.10353 เจ้าของตำแหน่งผู้รักษาประตูดาราเอเชีย "ALL STAR" คนแรกของ AFC[3]


« แก้ไขล่าสุด: 29/09/52 - 18:42 โดย เอ 5/3 »

เอ 5/3

 • Hero Member
 • *****
 • ข้อความ: 596
  • ดูรายละเอียด


นักการเมือง

•   บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2475 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร
•   บุญพันธ์ แขวัฒนะ - เข้าเรียน พ.ศ. 2485
•   พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางตรูร ณ อยุธยา - เข้าเรียน พ.ศ. 2494
•   ธวัชชัย สัจจกุล - เข้าเรียน พ.ศ. 2496
•   สมชาย เพศประเสริฐ - เข้าเรียน พ.ศ. 2506
•   น.พ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช - เข้าเรียน พ.ศ. 2511
•   จาตุรนต์ ฉายแสง - เข้าเรียน พ.ศ. 2511
•   จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2512 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
•   รักเกียรติ สุขธนะ - เข้าเรียน พ.ศ. 2513
•   นที ขลิบทอง - เข้าเรียน พ.ศ. 2514
•   วัฒนา เมืองสุข - เข้าเรียน พ.ศ. 2514
•   อภิชาติ ดำดี - เข้าเรียน พ.ศ. 2516
•   สมพัฒน์ แก้วพิจิตร - เข้าเรียน พ.ศ. 2517
•   อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2522
•   กฤษฎา สัจจกุล - เข้าเรียน พ.ศ. 2526
•   อิทธิพล คุณปลื้ม - เข้าเรียน พ.ศ. 2528
•   ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ - เข้าเรียน พ.ศ. 2528
•   ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร - เข้าเรียน พ.ศ. 2529
•   น.พ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ
•   นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง
•   น.พ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่
•   ทรงศักดิ์ ทองศรี - เข้าเรียน พ.ศ. 2515
•   เนวิน ชิดชอบ - เข้าเรียน พ.ศ. 2514
•   ภราดร ปริศนานันทกุล- เข้าเรียน พ.ศ. 2533
•   ภคิน ปริศนานันทกุล- เข้าเรียน พ.ศ. 2539 (ได้เป็นส.ส.ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย)


นายกสโมสร ผู้นำนิสิต-นักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


•   นายสงัด ไนคีตะเสน เข้าเรียน พ.ศ. 2465 คณะหอวัง (ชื่อคณะสมัยนั้น) ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2470
•   ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล เข้าเรียน พ.ศ. 2463 คณะอักษรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2474-2475 (สองสมัยซ้อน)
•   นายพ่วง สุวรรณรัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (คณะรัฐศาสตร์) ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2476
•   นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร (ครูเก่าสวนฯ) คณะอักษรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2479
•   นายไสว วราลักษณ์ เข้าเรียน พ.ศ. 2475 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2486
•   นายต่อพงศ์ ยมนาค เข้าเรียน พ.ศ. 2497 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2503
•   นายธำรง (ธรรมรง) พวงดอกไม้ เข้าเรียน พ.ศ. 2496 คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2505
•   นายประสาร มฤคพิทักษ์ เข้าเรียน พ.ศ. 2550? คณะรัฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2513
•   นายพิรุณ ฉัตรวนิชกุล เข้าเรียน พ.ศ. 2550? คณะรัฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2514
•   นายวีระกร คำประกอบ เข้าเรียน พ.ศ. 2505? คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2518
•   นายวิชัย ขัตติยวิทยา เข้าเรียน พ.ศ. 2506? คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2521
•   นายวิโรจน์ นันตะพานา เข้าเรียน พ.ศ. 2509? คณะรัฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2523
•   นายอร่ามรัตน์ ธนาสว่างกุล เข้าเรียน พ.ศ. 2524? คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2532
•   นายจิระ อาชายุทธการ เข้าเรียน พ.ศ. 2529 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2537
•   นายจิรวัฒน์ วงศ์พิมลพร เข้าเรียน พ.ศ. 2529 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2538
•   นายณัฐพนธ์ เกษสาคร เข้าเรียน พ.ศ. 2536 คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2545
•   นายณัฏฐ์ทไชย รัตนโสภิตกุล (osk 122) เข้าเรียน พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่งหัวหน้านิสิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2550
•   นายพฤษภ์ พรมวงษ์ (osk 122) เข้าเรียน พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่งหัวหน้านิสิต คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
•   นายณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์ (osk 122) เข้าเรียน พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2551
•   นายธราดล รานรินทร์ (osk 122) เข้าเรียน พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่งหัวหน้านิสิต คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
•   นายชัยธร โฆษิตศรวณีย์ (osk 123) เข้าเรียน พ.ศ. 2542 ดำรงตำแหน่งหัวหน้านิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
•   นายยศสรัล พิเชียรสุนทร (osk 123) เข้าเรียน พ.ศ. 2542 ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
•   นายปัญญวัฒน์ สนใจ (osk 123) เข้าเรียน พ.ศ. 2542 ดำรงตำแหน่งหัวหน้านิสิต คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
•   นายวทัญญู โสภิพงษ์ (osk 124) เข้าเรียน พ.ศ. 2543 ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ปีการศึกษา 2551
•   นายศิวดล บุญช่วย (osk 124) เข้าเรียน พ.ศ. 2543 ดำรงตำแหน่งประธานเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•   นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล เข้าเรียน พ.ศ. 2537 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2545
•   นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ เข้าเรียน พ.ศ. 2546 คณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2548

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•   นายพลภัทร รัตนโสภิตกุล เข้าเรียน พ.ศ. 2536 คณะเศรษฐศาสตร์

ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2545

•   นายระวี สัจจโสภณ เข้าเรียน พ.ศ. 2542 (ม.4) คณะครุศาสตร์

ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภานิสิต ปีการศึกษา 2548

ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2549


•   นายพัฒนเดช แจ้งศรีสุข เข้าเรียน พ.ศ. 2540 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภานิสิตคนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2549
•   นายดนัยกานต์ จงเฟื่องปริญญา เข้าเรียน พ.ศ. 2540 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภานิสิตคนที่สอง ปีการศึกษา 2550
•   นายชวนะ วสุธาลัยนันท์ เข้าเรียน พ.ศ. 2543 คณะรัฐศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภานิสิต ปีการศึกษา 2552

ด้านศาสนา

•   ธรรมทาส พานิช (ยี่เกย พานิช) - เข้าเรียน พ.ศ. 2467 - น้องชายของท่านพุทธทาสภิกขุ ผู้ริเริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลาราม
•   พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธัมมชโย) (ไชยบูลย์ สุทธิผล) - เข้าเรียน พ.ศ. 2500 - เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย


« แก้ไขล่าสุด: 29/09/52 - 18:44 โดย เอ 5/3 »

ธงชัย5/16

 • Hero Member
 • *****
 • ข้อความ: 991
  • ดูรายละเอียด
  • email
สุ ด ย อ ด ค รั บ ท่ า น A ดู กั น ต า ล า ย เ ล ย ค รั บ

ภาณุเวียงสงค์

 • บุคคลทั่วไป
เยี่ยมมากครับที่รวบรวมได้ขนาดนี้แสดงว่าศิษย์เก่าสวนกุหลาบมีอยู่ในทุกสาขาอาชีพจริงๆที่แปลกใจคือนายผีหรืออัสนีพลจันทร์ก็เป็นศษย์เก่าสวนกุหลาบ

kittichai ratanasopitkul

 • บุคคลทั่วไป
ดีใจ ทั้งลูกทั้งหลาน ทำประโยชน์ให้ SK และสังคม

ศรินธร วิทยะสิรินันท์

 • บุคคลทั่วไป
มหาวิทยาลัยในอังกฤษกำลังตามหา first internation student ของมหาวิทยาลัยที่จบมาจากสวนกุหลาบ ก่อนพ.ศ. 2474 ชื่อ Kong Kunpaya มีใครพอทราบบ้างมั้ยคะ

Kanon99

 • บุคคลทั่วไป
...พ่อผมก็ผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของโรงเรียนไพศาลศิลป์...สงสัยตกสำรวจเพราะจบแค่ ม.8 ที่สวนกุหลาบฯ...แต่มีลูกศิษย์ไพศาลศิลป์ที่เป็นใหญ่เป็นโตและรู้จักกันดี อาทิ โค้ชกรีฑาที่เรียกกันโค้ชแฝดอริยะมงคล, ฟุตบอลก็มี สมชาติ ยิ้มศิริ ชัชชัย  พหลแพทย์  บุญเลิศ  นิลภิรมย์  ที่รู้จักกันดี...ส่วนวงการตำรวจทหารก็มี สล้าง  บุนนาค, ศิริ  ทิวะพันธุ์ วงการศึกษาก็ รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข, ดาราก็บู๊วิบูลย์นันท์, มีศักดิ์ นาครัตน์, ชรินทร์ นันทนาคร เป็นต้น...............กานน  5/1

pee5/15

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • ข้อความ: 781
  • ดูรายละเอียด
 :o คงตกการสำรวจไปอย่างแน่นอนครับลุงนน เพราะผมจำชื่อคุณพ่อของลุงนนและลุงนุ๊กได้แม่นยำ สมัย ม.ศ.3 อาจารย์สั่งให้จำชื่อท่านไว้ให้ดี โดยเฉพาะพวกเพื่อนเราจำนวนหนึ่ง ที่โรงเรียนแจ้งว่าจะไม่อนุญาตให้เรียนต่อ ม.ศ.4 ผมก็เกือบรวมอยู่ในจำนวนนั้น แต่รอดตัวมาได้อย่างหวุดหวิด เพราะท่านอาจารย์ 2 ท่านที่ชื่อเหมือนกันคือ อาจารย์วารุณี ศุภกรโกศัย และอาจารย์วารุณี พินธุสมิท(กราบขออภัยหากจำตัวสะกดผิด) ที่จับผมมาเคียวเข็ญให้กลับมาเรียนหนังสืออีกครั้ง ผมจำได้อย่างเลือนลางว่า ครั้งหนึ่งที่คุณพ่อลุงนนกลับมาร่วมงานที่โรงเรียน ได้ประกาศว่า "ไพศาลศิลป์/พ.ศ.ศ.เปิดประตูรับเด็กสวนทุกคนที่จะไปเรียนต่อ"

Kanon99

 • บุคคลทั่วไป
""""""""ถูกต้องครับลุงพี...พ่อผมจบปี พ.ศ.ปี 2474 และ มีเลขประจำตัว 6396 ตอนเสียชีวิตเมื่อ 3 มค.54 มีอายุเกือบพอๆกับตึกหลังยาว 97 ปี.........ในหนังสืองานพระราชทานเพลิงที่ผมกำลังรวบรวมเนื้อหาต่างๆได้นำรูปขาว-ดำที่ใส่ชุดสวนกุหลาบฯมีหมวกกะโล่ถ่ายภาพหน้าตึกหลังยาวด้วย...แต่ดูแล้วหน้าจะขาดหายและตกสำรวจไปอีกเยอะเลย...กานน 5/1

เจ้าชายกบ

 • Full Member
 • ***
 • ข้อความ: 196
 • ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ
  • ดูรายละเอียด

ไพรัช เกิดศิริ

 • บุคคลทั่วไป
 คุณพ่อผม ศาสตราจารย์ วิริยะ เกิดศิริ อดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่ ๒๕๑๒ รักษาการอธิบดีตลอดปี ๒๕๑๕
ผม นายไพรัช เกิดศิริ รุ่น ส.ก. ๐๒-๐๖ กุหลาบดำ  อดีตรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ -๒๕๕๐ ขอแจ้งว่า นายพัชร เกิดศิริ ส.ก.รุ่น ๑๑๓ ป่าลั่น จบวิศวจุฬา ฯ ได้เป็นประธานดนตรีคณะ ๒๕๓๙ และเป็นหัวหน้านิสสิต ๒๕๔๑

ไพรัช เกิดศิริ

 • บุคคลทั่วไป
ชื่อขณะคุณพ่อผมเรียน ส.ก. คือ นายบุญเรือน เกิดศิริ ครับ
คงเป็นประมาณรุ่น ๒๔๗๐ - ๒๔๗๖